E-THESIS Teicrete EL EN
 
 Επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη Βοήθεια
Αναζήτηση :      OK
 
 

E-Thesis     Επισκόπηση     Σχολές Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)     Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)     Πτυχιακές 2008     Κειμενογραφία διαφήμισης: Η σημασία των λέξεων και του διαφημιστικού κειμένου, σλόγκαν και τίτλοι από διαφημίσεις στην Ελλάδα και ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό κείμενο.

Τίτλος Κειμενογραφία διαφήμισης: Η σημασία των λέξεων και του διαφημιστικού κειμένου, σλόγκαν και τίτλοι από διαφημίσεις στην Ελλάδα και ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό κείμενο.
Εναλλακτικός Τίτλος Copywriter of advertising: The importance of words and advertising copy, slogans and titles by advertising in Greece and television and radio copy.
Περίληψη Ο σκοπός της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε ήταν να κατανοηθεί το κατά πόσο σηµαντική είναι η κειµενογραφία γενικά στη διαφήµιση, ο ρόλος του κειµενογράφου, τι θέλει να πετύχει όταν γράφει ένα κείµενο, όταν δηµιουργεί ένα σλόγκαν ή ένα τίτλο σε µια διαφήµιση. Μέσω της παρούσας έρευνας ανακαλούνται «κλασικά» σλόγκαν και κείµενα στην Ελλάδα που αφορούν σε έντυπες, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφηµίσεις. Αρχικά, στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης δίνονται ορισµοί γενικά για τη διαφήµιση, για τη σηµασία της στη σηµερινή κοινωνία, πώς επηρεάζει τους καταναλωτές και γενικά πως µια διαφηµιστική εταιρία καταλήγει στη δηµιουργία ενός διαφηµιστικού σχεδίου ώστε να πετύχει κάθε φορά τους στόχους της. Αναφέρεται επίσης, τι είναι το διαφηµιστικό σχέδιο, πώς καταλήγει η εταιρία σε µια δηµιουργική ιδέα (creative concept), στο κυρίως θέµα της διαφήµισης δηλαδή, το οποίο είναι και ο σπουδαιότερος παράγοντας ανάπτυξής της. Επίσης αναλύονται ξεχωριστά το κείµενο, η εικόνα, η χρήση µουσικής, ο χώρος κ.ά., και η σηµασία τους ως προς το πώς επηρεάζει το καθένα το κοινό στο οποίο απευθύνονται διαφηµιστές και διαφηµιζόµενοι. Στη συνέχεια αναλύεται πως γίνεται η διαµόρφωση του διαφηµιστικού κειµένου και συγκεκριµένα η έννοια του όρου "κείµενο" (copy) της διαφήµισης. Σαν έννοια περιλαµβάνει το γραπτό κείµενο, που εµφανίζεται σε περιοδικά και εφηµερίδες, το κείµενο που αναπτύσσεται για να µεταδοθεί από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση, καθώς επίσης τον τίτλο, τον υπότιτλο και το "slogan", τα οποία και αναλύονται στη συνέχεια εκτενώς µε τη βοήθεια παραδειγµάτων από τις ελληνικές διαφηµίσεις. Ανάλογα µε το µέσο µαζικής επικοινωνίας που επιλέγεται για να προβληθεί µια διαφήµιση, γίνονται και αλλαγές στο περιεχόµενο και στη µορφή του κειµένου. Αυτό συµβαίνει στο ραδιόφωνο όπως και στην τηλεόραση, στα οποία γίνεται αναφορά στα επόµενα κεφάλαια. Οι διαφηµίσεις στο ραδιόφωνο µπορούν να κατηγοριοποιηθούν από το είδος του κειµένου που χρησιµοποιείται και τον τρόπο προσέγγισης των ακροατών σε άµεσο, κείµενο διαλόγου, δραµατικό και τραγουδιστικό, τα οποία παρουσιάζονται το κάθε ένα ξεχωριστά. Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται µια ανάλυση του τηλεοπτικού κειµένου. Πραγµατοποιείται µια απόπειρα να κατανοηθεί γενικά το µέσο που λέγεται τηλεόραση και αναδεικνύονται οι οµοιότητες µε το ραδιόφωνο. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται ένα "περίγραµµα παρουσίασης" τηλεοπτικών κειµένων το οποίο ανέπτυξε ο οργανισµός "Schwerin", µετά από εξέταση σε µεγάλο αριθµό διαφηµίσεων, στη συνέχεια µερικούς τρόπους συγγραφής του τηλεοπτικού κειµένου - σύµφωνα µε τον Burton και Ryan- και τέλος τους τύπους του τηλεοπτικού κειµένου. Στο κεφάλαιο της µεθοδολογίας γίνεται αναφορά στην πρωτογενή έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια συνεντεύξεων σε κειµενογράφους και αναφέρονται οι οι περιορισµοί της παρούσας έρευνας. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής περιγράφονται αναλυτικά στο τελευταίο κεφάλαιο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προέκυψαν τόσο από τη δευτερογενή όσο και την πρωτογενή έρευνα προκύπτει ότι γενικά επικρατεί η άποψη ότι περισσότερη σηµασία έχει η εικόνα από το κείµενο σε µια διαφήµιση για τον καταναλωτή και ότι δύσκολα θα προχωρήσει στην ανάγνωση ενός κειµένου. Το συµπέρασµα σε αυτό το σηµείο είναι ότι, συνδυασµός εικόνας και κειµένου µπορεί να πληροφορήσει καλύτερα τον καταναλωτή για ένα προϊόν ή µια υπηρεσία και να του δώσει µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα. Κείµενο και εικόνα πρέπει να λειτουργούν αλληλένδετα µε κοινό στόχο πάντα την ποιότητα στη διαφήµιση. Επίσης, η δηµιουργία µιας πετυχηµένης ατάκας και ενός τίτλου, που έχει στόχο να προκαλέσει το κοινό ώστε να διαβάσει το κείµενο που ακολουθεί, ή µια φράση, το σλόγκαν δηλαδή, πρέπει να καταφέρνουν να δίνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον καταναλωτή ώστε να τον οδηγήσει τελικά σε ένα αποτέλεσµα που λογικά αυτό είναι και ο στόχος που τίθεται εξαρχής από ολόκληρη τη διαφηµιστική εκστρατεία και πρέπει να επιτευχθεί. Ένα βασικό συµπέρασµα που προέκυψε στην παρούσα εργασία ότι, ενώ ακούγεται συχνά η φράση «δεν υπάρχει πλέον παρθενογένεση», ότι όλα έχουν ειπωθεί και έχουν γραφτεί, εντούτοις πάντα µας εκπλήσσουν οι καινούριες ιδέες αυτών των ατόµων, είτε είναι κειμενογράφοι, είτε είναι σχεδιαστές διαφηµίσεων. Πάντα καταφέρνουν να δηµιουργήσουν κάτι που θα συζητηθεί και θα σχολιαστεί, ακόµα και να µείνει αξέχαστο στο µυαλό του κοινού. ∆ύσκολα πείθεται ο καταναλωτής σήµερα αφού πλέον έχει πολλές επιλογές αλλά λίγο χρόνο να αποφασίσει. Γι’ αυτό ψάχνει πάντα αυτό που θα τον εντυπωσιάσει.
Λέξεις κλειδία σημασία λέξεων, σλόγκαν, διαφημιστικά συνθήματα, ραδιοφωνικό διαφημιστικό κείμενο, τηλεοπτικό διαφημιστικό κείμενο
Δημιουργός Παού Ελένη
Επιβλέπων Ζέρβα Μαγδαληνή-Βιολέττα
Χρονιά 2008
Ψηφιακό Τεκμήριο

  Σύνδεσμοι
 

Κεντρική Βιβλιοθήκη ΤΕΙ

E-Locus

'Αρτεμις
 
Όροι Χρήσης | Τμήμα Πληροφορικής Κεντρικής Διοίκησης | TEI Κρήτης | © 2009