E-THESIS Teicrete EL EN
 
 Επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη Βοήθεια
Αναζήτηση :      OK
 
 

E-Thesis     Επισκόπηση     Σχολές Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)     Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)     Πτυχιακές 2010     Σύστημα διασφάλισης ποιότητας (Σ.Δ.Π.) και επιδράσεις σε εταιρείες κηπευτικών προϊόντων. Η περίπτωση της Ιεράπετρας.

Τίτλος Σύστημα διασφάλισης ποιότητας (Σ.Δ.Π.) και επιδράσεις σε εταιρείες κηπευτικών προϊόντων. Η περίπτωση της Ιεράπετρας.
Εναλλακτικός Τίτλος Quality assurance system (QMS) and effects on horticultural product companies. The case of Ierapetra.
Περίληψη Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα αποτελούσε και αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό κεφάλαιο για την Ελληνική οικονομία. Απασχολεί ακόμα ένα σημαντικό ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού, ωστόσο η ανάπτυξη τομέα έχει πάρει μια φθίνουσα πορεία, καθώς η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση κάτω από τις πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθεί να αποδυναμώσει την αγροτική ανάπτυξη, διότι έτσι επιβάλλεται από το Ευρωπαϊκό σύστημα διακυβέρνησης. Ο σκοπός μας βέβαια δεν είναι να ασκήσουμε κριτική στην κυβέρνηση ή να κάνουμε αντιπολίτευση. Ο σκοπός μας είναι να βρούμε λύσεις, ώστε να αναπτυχθεί ο τομέας αυτός και κατά επέκταση η αγροτική οικονομία και η ελληνική οικονομία γενικότερα. Για να αναπτυχθεί ο αγροτικός τομέας δεν είναι υποχρεωτικό να απασχολείται ένα μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού της χώρας. Ο στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εφόδια που μπορούν να δοθούν σε εταιρείες εμπορίας κηπευτικών προϊόντων, ώστε να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις και να αποτελέσει ξανά ο αγροτικός τομέας, ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, προσφέροντας σημαντικά έσοδα τα οποία λείπουν από την Ελλάδα, η οποία δεν έχει αρκετούς πόρους για να μαζέψει χρήματα από άλλους τομείς, όπως είναι η βαριά βιομηχανία. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να εισέρχονται στις εταιρείες εμπορίας κηπευτικών προϊόντων τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας. Είναι γεγονός πως εταιρείες στο μέλλον χωρίς πιστοποιήσεις δεν θα είναι δυνατόν να επιζήσουν στον ανταγωνισμό. Ο ουσιαστικός λόγος που έχουν ξεκινήσει να εισέρχονται οι πιστοποιήσεις στις εταιρείες δεν είναι απλός ένα τυπικό χαρτί, οι εταιρείες που πιστοποιούν πως τα προϊόντα τους είναι ασφαλή, είναι καθαρά από βλαβερές ουσίες, που μπορούν να κάνουν κακό στον οργανισμό του ανθρώπου, έχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων εταιρειών που δεν έχουν καμία πιστοποίηση για τα προϊόντα τους. Με τα Σ.Δ.Π. οι εταιρείες που τα χρησιμοποιούν έχουν οφέλη ακόμα και για τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται, για την νοοτροπία που περνάει στους εργαζόμενους, για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν τις γνώσεις που παίρνουν για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν, για το πώς θα είναι πιο αποτελεσματικοί στην εργασία τους, να βγάζουν περισσότερες και ποιοτικότερες ποσότητες σε όσο το δυνατό λιγότερο χρόνο. Ένας ακόμα τομέας που θα μας απασχολήσει είναι το αγροτικό μάρκετινγκ. Ένας τομέας που σε ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και τον κόσμο γενικά είναι πολύ ανεπτυγμένος και μπορεί να βοηθήσει να ορθοποδήσουν εταιρείες του αγροτικού τομέα, συνεταιρισμούς αλλά και αγροτικούς παραγωγούς. Ένας συνεταιρισμός ή ένας αγροτικός παραγωγός θεωρείται μια μικρή επιχείρηση και μπορεί να αναπτυχθεί σύμφωνα με τα εφόδια που του δίνονται. Ωστόσο επειδή στην Ελλάδα ο αγροτικός τομέας, τα Σ.Δ.Π. και το αγροτικό μάρκετινγκ βρίσκονται σε εμβρυακό επίπεδο δεν μπορούμε να ασχοληθούμε μεμονωμένα με αγροτικούς παραγωγούς παρά μόνο με εταιρείες εμπορίας κηπευτικών προϊόντων . Επιπλέον, μέσα από το μάρκετινγκ του αγροτικού τομέα θα ασχοληθούμε με την διαφήμιση των προϊόντων που παράγουν και πωλούν οι εταιρείες καθώς και με τις δημόσιες σχέσεις. Ο ρόλος της διαφήμισης μπορεί να διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο και να δώσει ένα ακόμα σπουδαίο πλεονέκτημα στις εταιρείες που χρησιμοποιούν την διαφήμιση για να γίνουν ακόμα πιο γνωστά τα προϊόντα τους. Οι δημόσιες σχέσεις εάν χρησιμοποιούν σωστά μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να γίνουν πιο γνωστές και ως brand name αλλά και τα προϊόντα τους, κυρίως όμως για να βοηθήσουν να σχηματιστεί μια καλή εντύπωση για την εικόνα της επιχείρησης, εφόσον πληροί της προϋποθέσεις. Βέβαια, εάν πάρουμε μεμονωμένα ή κάποια από τα παραπάνω βοηθήματα που δίνονται στις εταιρείες δεν θα είναι και τόσο εύκολο να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της εταιρείας, ωστόσο ο συνδυασμός των παραπάνω στοιχείων, εάν χρησιμοποιηθούν σωστά την κατάλληλη στιγμή και συνδυαστούν μεταξύ τους με μια φυσιολογική συνέχεια και συνέπεια, θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των εταιρειών που θα τα χρησιμοποιήσουν. Ο σκοπός της έρευνας που θα πραγματοποιήσουμε είναι να βρούμε, εάν μπορούν οι τομείς του μάρκετινγκ και τα Σ.Δ.Π. να βοηθήσουν την επιχείρηση να αναπτυχθεί σωστά βγάζοντας ποιοτικότερα προϊόντα, δουλεύοντας με ένα πιο οργανωμένο τρόπο, ο οποίος μπορεί να εξασφαλίσει μια πιο υγιείς, ουσιαστική και κερδοφόρα εταιρεία η οποία θα μπορούσε να αντεπεξέλθει στα δεδομένα της εποχής μας.
Λέξεις κλειδία σύστημα διασφάλισης ποιότητας
Δημιουργός Ευαγγέλου Γεώργιος
Επιβλέπων Κοκκινάκης Εμμανουήλ
Χρονιά 2010
Ψηφιακό Τεκμήριο

  Σύνδεσμοι
 

Κεντρική Βιβλιοθήκη ΤΕΙ

E-Locus

'Αρτεμις
 
Όροι Χρήσης | Τμήμα Πληροφορικής Κεντρικής Διοίκησης | TEI Κρήτης | © 2009