E-THESIS Teicrete EL EN
 
 Επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη Βοήθεια
Αναζήτηση :      OK
 
 

E-Thesis     Επισκόπηση     Σχολές Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ)     Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας     Πτυχιακές 2014     Διερεύνηση της σχέσης ποιότητας υγείας και περιβάλλοντος στον ενήλικο πληθυσμό της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου.

Τίτλος Διερεύνηση της σχέσης ποιότητας υγείας και περιβάλλοντος στον ενήλικο πληθυσμό της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου.
Εναλλακτικός Τίτλος Investigation of relationship in the health quality and environmental in the adult population of Heraklion region.
Περίληψη Ποιότητα υγείας είναι η αίσθηση ευεξίας, ευτυχίας, και αυτοεκτίμησης του ατόμου. Ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας, σημαίνει, παροχή της καλύτερης διαθέσιμης περίθαλψης στον ασθενή. Παροχή της προβλεπόμενης ιατρικής υπηρεσίας/πράξης, διάθεση προβλεπόμενου για τις υπηρεσίες χρόνο, κατάλληλα μέσα, ανθρώπινη μεταχείριση, με σκοπό την εξασφάλιση της βέλτιστης παρακολούθησης. Η υγεία και το περιβάλλον είναι δύο έννοιες αλληλένδετες. Η ποιότητα της υγείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό και δομημένο περιβάλλον στο οποίο γεννιέται, μεγαλώνει και ζει κάθε άτομο, τις υπηρεσίες υγείας που λαμβάνει, καθώς και τον πολιτισμό που σφραγίζει την ιδιαιτερότητα και τη διαφορετικότητα κάθε κοινωνίας. Όταν η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος μειώνεται, οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι αυξάνονται και απειλείται άμεσα η υγεία του κάθε ανθρώπου. Τέτοια παραδείγματα είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση, η μόλυνση του εδάφους και των υδάτων, η αραίωση του όζοντος, η αύξηση χρήσης χημικών προϊόντων (φυτοφάρμακα, προϊόντα καθαρισμού, σπρέι κ.α.) και η μείωση της βιοποικιλότητας. Η παρούσα μελέτη, διαχειρίζεται και παρουσιάζει, τον ρόλο που κατέχει το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στην ποιότητα υγείας, του ατόμου. Συγκεκριμένα, κάνει μια προσπάθεια να καταγράψει και να παρουσιάσει, την άποψη 200 ατόμων που είναι το δείγμα της, για την επίδραση και τον ρόλο, των μεταβαλλών και όχι μόνο του φυσικού περιβάλλοντος στην ποιότητα υγείας. Επίσης, προσπαθεί να συσχετίσει το περιβάλλον διαμονής και την ποιότητα υγείας. Δηλαδή επιθυμεί να καταγράψει την επίδραση που έχει ο τόπος κατοικίας στο αστικό, ημιαστικό, αγροτικό περιβάλλον και ο πολιτισμός στην ποιότητα υγείας του κάθε ατόμου. Η πτυχιακή εργασία μας αποτελείται από δύο μέρη το θεωρητικό και το ερευνητικό. Το θεωρητικό μέρος αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται εκτενώς η έννοια της ποιότητας υγείας και της ποιότητας ζωής καθώς και η συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στην υγεία και τον πολιτισμό. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο φυσικό περιβάλλον και στους περιβαλλοντικούς κίνδυνους που επηρεάζουν άμεσα την υγεία, επίσης γίνεται επεξήγηση των όρων ρύπανση και μόλυνση. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη μεταφορά της ρύπανσης στις τροφικές αλυσίδες, στα φυτοφάρμακα και στους κινδύνους που εγκυμονούν για την υγεία και το περιβάλλον, στα μεταλλαγμένα προϊόντα και στην βιολογική γεωργία. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται το δομημένο περιβάλλον και οι επιπτώσεις που έχει επιφέρει η παθολογία της αστικοποίησης στην υγεία. Στη συνέχεια ακολουθεί το ερευνητικό μέρος της εργασίας, το οποίο χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται ο βασικός προβληματισμός που οδήγησε στην επίτευξη της συγκεκριμένης πτυχιακής και σκοπός της έρευνας. Στο έκτο κεφάλαιο ακολουθεί η μεθοδολογία της έρευνας και οι δυσκολίες που ανέκυψαν. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς οι απαντήσεις και οι συσχετίσεις στα ερευνητικά ερωτήματα. Ολοκληρώνοντας την πτυχιακή εργασία παραθέτουμε τα συμπεράσματα και τις προτάσεις πάνω στα θέματα που μας απασχόλησαν και μας προβλημάτισαν. Ελπίζουμε η εργασία μας να αποτελέσει έναυσμα και για μελλοντικές έρευνες που θα έχουν συναφή θέματα, γιατί το θέμα του περιβάλλοντος και της υγείας είναι διαχρονικό και πάντοτε επίκαιρο.
Λέξεις κλειδία περιβάλλον, ποιότητα ζωής, διατροφή και υγεία, Ηράκλειο
Δημιουργός Καραγιάννη Παναγιώτα, Σκορδούλη Αποστολία, Ταμπακάκη Μαρία
Επιβλέπων Προμπονάς Μιχάλης
Χρονιά 2014
Ψηφιακό Τεκμήριο

  Σύνδεσμοι
 

Κεντρική Βιβλιοθήκη ΤΕΙ

E-Locus

'Αρτεμις
 
Όροι Χρήσης | Τμήμα Πληροφορικής Κεντρικής Διοίκησης | TEI Κρήτης | © 2009