E-THESIS Teicrete EL EN
 
 Επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη Βοήθεια
Αναζήτηση :      OK
 
 

E-Thesis     Επισκόπηση     Σχολές Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ)     Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.     Πτυχιακές 2015     Κατανεμημένος ηλεκτρονικός φάκελος υγείας.

Τίτλος Κατανεμημένος ηλεκτρονικός φάκελος υγείας.
Εναλλακτικός Τίτλος Distributed electronic health record.
Περίληψη Οι οργανισμοί παροχής υγείας, σε μία προσπάθεια επίτευξης παροχής ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας σε συνδυασμό με μικρότερο κόστος, εισήγαγαν την έννοια του Ηλεκτρονικού Φάκελου Υγείας (ΗΦΥ). Η προσπάθεια αυτή στηρίχτηκε στην αναγνώριση της σημασίας της πληροφορικής στην γρήγορη και ασφαλή αποθήκευση, ανάκληση και διαχείριση ιατρικών δεδομένων, ιδιότητες που στο παρελθόν αποτελούσαν προνόμιο μόνο των λογιστικών και διοικητικών τμημάτων. Τα λογισμικά ΗΦΥ αποτελούν τέτοια συστήματα διαχείρισης ιατρικών φακέλων μέσω υπολογιστών. Χάρη στους τελευταίους, είναι δυνατή η άμεση επεξεργασία των ιατρικών δεδομένων και η ασφαλής μεταφορά τους μέσα σε οποιαδήποτε απόσταση και το σύστημα καταγραφής δεδομένων είναι περισσότερο αποτελεσματικό καθώς εμπλουτίζεται με τις μεθόδους των νέων τεχνολογιών. Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός συστήματος ΗΦΥ. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μία διαδικτυακή εφαρμογή που υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες ενός τέτοιου συστήματος. Η εφαρμογή αποσκοπεί στην συγκέντρωση και διάθεση όλων των πληροφοριών υγειονομικής περίθαλψης που αφορούν τους ασθενείς οι οποίοι επισκέπτονται τις επιμέρους κλινικές. Κάθε χρήστης, ανάλογα με την ιδιότητα και τον ρόλο του, είναι σε θέση να καταχωρεί στο σύστημα στοιχεία διαφορετικής φύσης για τον εκάστοτε ασθενή, τα οποία ωστόσο αλληλοσυμπληρώνονται και ενσωματώνονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πληροφοριών. Το τελικό αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας είναι η δημιουργία ενός μοναδικού και ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού μητρώου υγείας για κάθε ασθενή, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα πλήθος ιατρικων και διοικητικών πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το πλήρες ιστορικό των ασθενειών και των αλλεργιών τις οποίες έχει παρουσιάσει ο ασθενής, η λίστα με τις ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί, το ιστορικό όλων των επαφών του με κλινικές υγειονομικής περίθαλψης, κ.α. Το μητρώο αυτο διατηρείται καθ’όλη την διάρκεια της ζωής του και ενημερώνεται κάθε φορά που ο ασθενής επισκέπτεται μία κλινική. Δόθηκε μεγάλη έμφαση στην κατασκευή της εφαρμογής με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαθέτει ένα εύχρηστο και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον διαχείρισης. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα ακόμα και από άτομα που έχουν πολύ μικρή τριβή σε θέματα Πληροφορικής. Επιπλέον, η εφαρμογή πληρεί όλα τα κριτήρια ασφάλειας και προσβασιμότητας δεδομένων, καθώς τα δεδομένα τα οποία καταχωρούνται στο σύστημα από τους επιμέρους χρήστες αποθηκεύονται με ασφάλεια σε μία βάση δεδομένων και είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο χρήστη. Η εργασία είναι δομημένη σε 8 κεφάλαια, στα οποία παρουσιάζονται και επεξηγούνται όλοι οι απαραίτητοι ιατρικοί και τεχνολογικοί όροι, οι οποίοι απαρτίζουν το περιβάλλον των συστημάτων ΗΦΥ. Συνεπώς κατά μήκος της εργασίας, γίνεται μία περιγραφή αναφορικά με τα Πληροφοριακά Συστήματα και του ρόλου τους στις σύγχρονες βιομηχανίες, μία αναφορά στα βασικά πρότυπα και στις κωδικοποιήσεις που οφείλει να πληρεί ένα σύστημα ΗΦΥ όπως επίσης και μία εμπεριστατωμένη επεξήγηση των τεχνολογιών ανάπτυξης διαδικτυακού περιεχομένου, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην υλοποίηση σύγχρονων, δυναμικών εφαρμογών. Τελος παρουσιάζεται η διαδικτυακή εφαρμογή που αναπτύχθηκε για τους σκοπούς της πτυχιακής εργασίας, επεξηγώντας λεπτομερώς όλες τις επιμέρους λειτουργίες της, οι οποίες απαρτίζουν την διαδικασία δημιουργίας, προβολής και επεξεργασίας ενός ολοκληρωμένου και οργανωμένου ΗΦΥ ενός ασθενή.
Λέξεις κλειδία Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΗΦΥ), πληροφοριακό σύστημα, γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου, Mysql, php
Δημιουργός Χαρωνιτάκης Γεώργιος
Επιβλέπων Παπαδάκης Νικόλαος
Χρονιά 2015
Ψηφιακό Τεκμήριο

  Σύνδεσμοι
 

Κεντρική Βιβλιοθήκη ΤΕΙ

E-Locus

'Αρτεμις
 
Όροι Χρήσης | Τμήμα Πληροφορικής Κεντρικής Διοίκησης | TEI Κρήτης | © 2009