E-THESIS Teicrete EL EN
 
 Επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη Βοήθεια
Αναζήτηση :      OK
 
 

E-Thesis     Επισκόπηση     Σχολές Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ)     Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.     Πτυχιακές 2015     Αναδυόμενη ομαδικότητα και διαχείριση πόρων σε συστήματα Crowdsourcing.

Τίτλος Αναδυόμενη ομαδικότητα και διαχείριση πόρων σε συστήματα Crowdsourcing.
Εναλλακτικός Τίτλος Emergent teaming and resource management in crowdsourcing systems.
Περίληψη Ο όρος "CrowdSourcing" αποδίδει το σύνθετο νόημα των λέξεων crowd (πλήθος) και outsourcing (εξωτερική ανάθεση εργασιών) και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Jeff Howe τον Ιούνιο του 2006 στην έκδοση του Wired με τίτλο "The Rise of Crowdsourcing". Ή καθιερωμένη ερμηνεία του όρου αποδίδει στον κλάδο της Πληροφορικής μια γενιά συστημάτων που υποστηρίζουν την εξωτερική ανάθεση καθηκόντων, που παραδοσιακά εκτελούνταν από κάποιο υπάλληλο ή τμήμα οργανισμού, σε ευρύτερες διαδικτυακές ομάδες εθελοντών ή κοινότητες, μέσω ανοικτής πρόσκλησης για συνεισφορά στην εκτέλεση έργου. Τα συστήματα αυτά αποτελούν μία κατηγορία πληροφοριακών συστημάτων που βασίζονται σε μια μορφή συλλογικής διαδικτυακής δραστηριότητας στην οποία ένα άτομο, ένα ίδρυμα, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ή μία εταιρεία προτείνει και προσκαλεί εξωτερικούς συνεργάτες να συνεισφέρουν σε μια συλλογική ατζέντα που προϋποθέτει συνεργατικό πνεύμα, διαφορετικές γνώσεις, ετερογενείς συνεισφορές, διαμοιρασμό αρμοδιοτήτων και συντονισμό εταίρων. Οι εμπλεκόμενοι χρήστες λαμβάνουν την ικανοποίηση κάποιας ανάγκης τους, είτε αυτή είναι οικονομική, είτε κοινωνική αναγνώριση, προσωπική ικανοποίηση, ανάπτυξη ατομικών ικανοτήτων σε κάποιο τομέα, ενώ ο εκκινητής της πρωτοβουλίας αποκτά και χρησιμοποιεί προς όφελός του, αυτά που έχει συνεισφέρει ο κάθε χρήστης στο εγχείρημα που του έχει ανατεθεί και αναλάβει. Βασικό χαρακτηριστικό των συστημάτων CrowdSourcing είναι το αμοιβαίο όφελος και η συνέργεια, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επαναλαμβανόμενη σύμπραξη μελών που μπορεί να στοιχειοθετήσει ένα είδος συνδεσιμότητας μεταξύ εταίρων που είναι αναδυόμενη, ευμετάβλητη και δυναμική. Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι διττός. Κατ’ αρχήν, επιχειρείται η μελέτη των συστημάτων CrowdSourcing ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν από άλλα συμβατικά συστήματα και η καταγραφή ‘ανοικτών’ ζητημάτων που απαιτούν επιπλέον διερεύνηση. Ακολούθως, παρουσιάζεται ένα πρωτότυπο σύστημα CrowdSourcing το οποίο σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και αξιοποιήθηκε σε μια μελέτη περίπτωσης για τον μετασχηματισμό διεργασιών στον κλάδο της βιολογικής καλλιέργειας προϊόντων. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εν λόγω συστήματος είναι η συμβατότητα με καθιερωμένες αρχές διαχείρισης έργων, οι αυξημένες δυνατότητες ‘μόχλευσης’ εταίρων και συνεισφοράς μέσω της διασυνδεσιμότητας που υποστηρίζει με συστήματα και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης όπως το LinkedIn και η διερμηνευτική προσέγγιση στην ανάλυση πεπραγμένων μέσω μηχανισμών επικοινωνίας, σήμανσης (tagging), διαμοιρασμού κατανεμημένων πόρων (resource sharing) και γραφικής αποτύπωσης των αναδυόμενων σχέσεων μεταξύ μελών που συμπράττουν σε μια ατζέντα.
Λέξεις κλειδία ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα, Μεταπτυχιακή Εργασία, πληθοπορισμός, βιολογική γεωργία
Δημιουργός Καραδημητρίου Νικόλαος
Επιβλέπων Ακουμιανάκης Δημοσθένης
Χρονιά 2015
Ψηφιακό Τεκμήριο

  Σύνδεσμοι
 

Κεντρική Βιβλιοθήκη ΤΕΙ

E-Locus

'Αρτεμις
 
Όροι Χρήσης | Τμήμα Πληροφορικής Κεντρικής Διοίκησης | TEI Κρήτης | © 2009